• '; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
  学术讲座
  发布时间:2018-06-19 浏览次数:

  1、主    题:全球视角下的中国经济

  间:20186月20日    9:00—11:30

  点:15-1006


  2、主    题:数据平台建设与大数据营销

  间:20186月20日    14:30—16:30

  点:15-1006


  人:荆林波

  经济学博士,博士生导师

  中国社科院中国社会科学评价研究院院长

  主办单位:宣传部科学研究发展院经济学院


  王一博| 北京年平均工资| 孤独的美食家| 赵丽颖| 今日白露| 王治郅| 范玮琪| 克里斯特尔斯复出| 周琦回归新疆队| 美梦成真|